Tiệm vùng Ellicott City – Columbia, MD. Khu mỹ trắng, đông khách sang trong, lương cao, va tip nhiều. Cần gấp thợ part time or full time biết làm bột, chân tay nước, massage, facial, or eyelash extensions. Nếu thật lòng, xin liên lạc (240) 246-5767. Xin cảm ơn.

Halo Day Spa
8205 Snowden River Pkwy
Columbia, MD 21045
410-313-8118