Can Gap Tho Nails, Khong Phan Biet Nam Hay Nu. Biet Lam Everything, Bot, Dips,Shellac va Wax. Bao luong quanh nam $800/6ngay. Tho Tay Chan Nuoc biet lam Shellac, bao luong $600/6ngay. Tho moi ra truong chu se train. Goi di lam lien. Xin lien lac Mandy(713) 576 9087. Hoac goi (832) 717 6113.