Can gap tho nails, khong phan biet Nam hay Nu. Bao luong quanh nam. Cho lam thoai mai, khu my trang. Tip rat cao. Tho bot biet lam everything bao luong 800/tuan 6 ngay. Tho tay chan nuoc bao luong 600/tuan 6 ngay. Tho moi ra truong chu se train. Goi di lam lien. Goi 832 717 6113 hoac 713 576 9087.