Cần thợ nails biết làm tất cả, bao lương 800 một tuần 6 ngày hơn ăn chia ! Chỗ làm vui vẽ , có chỗ ở , có xe chở đi làm chung ! Anh chị em thật lòng xin gọi 251-421-4698 Katie