Cần gấp thợ Nails
tiệm cách chợ hong Kong 15 phút , cách chợ hoà bình 15 phút đang cần gấp thợ Nails nam hoặc nữ , biết làm everything . Chỗ làm thỏa mái , vui vẻ , nếu thật lòng xin liên lạc :
Linh : 678 704 5882 .
Tiệm :770 804 1436