Tiem Mỹ trắng 99% cần gấp thợ Nails biết bột hoặc tay chan nuoc . Bảo đảm income quanh nam . Tip 1500-2000/ thang. Tiem có chỗ cho thợ ở xa.có the di chung xe chủ nếu cần. Moi chi tiết gọi 9104673558 hoặc 9103190124