tiem can gap tho nu lam chan tay nuoc. tiem vung flowery branch/ buford. thuoc khu my trang. tip cao. neu biet them chi tiet, xin lien lac.thanks