Tiem Mỹ trang 99% cần gap nhieu thợ bột hoặc tay chân nuoc. Tiem rất dong khách . Tip 200-400/ tuan. Đảm bảo income cao . Co nhà riêng cho thợ o xa, có thể di chung xe chủ nếu cần. Moi chi tiết gọi 9104673558 hoặc 9103190124