Can gap tho Nails biet lam everythings bao luong hoac an chia tuy tho muon, luong bao dam tren 1000/tuan. Cho lam vui ve tiem rat nhieu bot nen income rat on dinh, goi la di lam lien.