Cần gấp thợ nail, Tiệm cách Tampa 30 phút khách dễ chịu, tip lương bảo đảm từ 900 đến 1200/ tuần. Nếu cần chủ có thể bao lương.