Tiệm nằm ở du lịch,thuận tiện cho ai làm và ở dài lâu. Phần lớn là khách Mỹ trắng,cần Gấp thợ tay chân nước và bột.vợ chồng càng tốt ,Thanks