Cần gấp thợ nail nữ biết làm đủ thứ hoặc thợ tay chân nước. Tiệm Nhỏ nhưng mà rất đông khách. Tiền tip rất là cao. Tiệm nữa trắng nữa đen khách rất lịch sự. Tiệm đóng cửa ngày chủ nhật.