Tiệm nail trong walmart thành phố brawley, cách bolsa 3 tiếng, cần gấp thợ nail , làm việc lâu dài , khách mễ rất dễ, khách làm quanh năm , bao luong nếu cần