Can gap Tho Nail nam/nu biet lam everything, hoac TCN/Gel/. Tho. moi ra truong WELCOME. SNS rat nhieu…tiem khong mui liquid. Tho. gioi Co the bao luong quanh nam. Tiem sach se. chu~ vui ve vui tinh. Tip hau. Co cho o dan hoang. Xin vui long goi 4045198639