Tiem Mỹ trang 99% hiện cần gấp thợ Nail bột hoặc tay chân nước . Income tay chan nuoc trên 1000/ tuan , thợ bột 1300-1800.chỗ lam việc thoải mai , co chỗ cho thợ ở xa. Vợ chồng OK. Có thể đi chung xe chủ nếu cần . Moi chi tiết gọi 9104673558 or 9103190124