Tiem dang can Tho tho biet lam bot , dipping, gel .. v.v…hoac tho tay chan nuoc ok . Khach de chiu , tip cao . Bao luong hoac an chia tuy Theo kha nang. Cho lam viec vui ve, ko khi Gia Dinh . Xin lien lac Huong hoac Michael
Phone : 501-313-5639