Tiem can Tho Nail co kinh nghiem lam bot, CHÂN tay nuoc, Gel, Dipping, waxing. Tiem cach Orlando 1 tieng , cach Tampa 1tieng 15 phut, cach Ocala 35 phut. Cho lam thoai mai, cong bang, co cho o cho tho o xa. Bao luong hoac an chia tuy thich.That long xin goi hoac nhan tin