Em dang Cần gấp thợ nail kinh nghiệm làm chân tay nước/dip/wax. Tiệm khu nw expressway/MacArthur, dam bao thu nhap cao cho nguoi co kinh nghiem. Tiem lam viec vui ve thoai mai. Vui long Liên he Hien :4053893384