Tiệm Pink Nails & Spa ở Laurel, MD. Nằm trong khu shopping lớn, rất đông khách, income cao. Đang cần gấp thợ biết làm đủ thứ hoặc thợ có kinh nghiệm bột. Có bằng MD.
Vui lòng text/gọi Mai 240-643-9548