Tiêm mới sang chảnh , khách mỹ trăng dể chiệu, tip cao cần 2,3 thợ nail giỏi kinh nghiêm lương chắc chắn 6-8k/ th , chỉ vào làm ko cần tốn gì hết , biết thêm chi tiếc xin liên lạc hoac text nếu bận ko bắt máy .phone jason 8142057188