Tiệm đông khách, cần gấp nhiều thợ làm tất cả hoặc TCN, không khí làm việc vui vẻ. Xin vui lòng liên lạc: 623-242-6088. Xin cám ơn.