Tiệm cần tuyển thợ tay chân nước làm part time cuối tuần thứ 5, 6, 7, hoặc full time từ thứ 2 đến thứ 7 biết làm bột và lông mài càng tốt, không biết cũng không sao. Tiệm đóng cửa chủ nhật. Cần biết thêm chi tiết xin liên lạc. Có chỗ ở cho thợ ở xa