Tiệm đông khách khu Mỹ trắng tips cao. cần gấp Thợ Nam hay nữ kinh nghiệm tay chân nước,gel, biết làm bột và Dipping powder càng tốt. Bao Lương căn bảng quanh năm $800-$1100/tuần and up tuy theo kinh nghiệm.