Cần gấp thợ có kinh nghiệm biết làm bột và SNS ,và thợ tay chan nước ,khách trắng đen ,khách hiền dể thương ,tiệm it thợ đông khách ,chổ làm vui vẻ thoải mái ,không khí gia đình .cần anh chị nào thật lòng muốn làm lau dài xin hãy gọi cindy nhé:6785853232