Cần gấp thợ bột and ctn .. tiem khu my trang khách walk in nhieu..