Cần gấp thợ bột làm TCN ..làm vùng khách sang tip nhiều , giá nail cao ,…Làm việc hoà đồng, vui vẻ , bao luong , có phòng ở sạch sẽ !!! thật lòng gọi 575-706-3899