Cần thợ biết làm bột+sns+chân tay nước, bao lương $800-1000 tùy khả năng. Tiệm ở Chandler khu Mỹ trắng tip cao, không khí làm việc gia đình, vui vẻ, đóng cửa Sundays để thợ có weekends off với gia đình. Xin liên hệ Ân – 480 414 2269, vui lòng text hoặc để lại lời nhắn nếu không gọi được.