Tiem dang can gap mot nguoi receptionist hoac mot nguoi quan li tiem. Tiem cach cho hong kong 35’ laixe. Viec nhe, luong cao.co the lam part time hoac full time. Moi chi tiet xin lien lac