Cần gấp nhiều thợ Nails kinh nghiệm Bột &TCN. Tiệm ở Douglasville, kế bên Mall! Bao lương quanh năm từ 4K-6k+ Tips ! Hơn dc chia thêm 60/40! Tiệm làm giá cao nhất vùng, khách rất đông chỉ sợ ACE Ko có sức Dũa thôi ! Tiệm cách chợ HK:45ph, chợ Trinh 35phut! chổ làm vui vẽ, thoai mái , chủ dể thương, khách dể chịu, incomes dể dàng …
Xin gọi ngay cho Lily để đi làm ngay
678-906-6998