Can gap nhieu tho nails biet lam bot va tay chan nuoc ,khach 70%trang ,luong cao ,tip hau ,an chia hoac bao luong tuy theo kha nang ,cho lam vui ve ,o khu Morrow di Chung xe neu can ,tiem cach ATLANTA 50phut moi chi tiet xin vui long Lien lac
678-770-3918