TIEM KHU MY TRANG 100% GIA CAO TIP HAU, CAN NAM HAY NU CO CHO O RIENG CHO THO O XA, XIN LIEN LAC MICHEAL CELL 9194918363 TIEM 4235732828