Bạn cần chỗ làm thoải mái , vui vẻ thoáng khí . Hãy đến tiệm mình cùng nhau kiếm tiền . Khách mỹ trắng 95.5% , khách làm dip nhiều tips khá ngon .
Có máy chia turn công bằng
Xin gọi và đi làm ngay hôm nay .