Cần gấp 1 thợ TCN và WAX, bao lương $800 hoặc hơn, làm hơn thì ăn chia, tiệm ít thợ ko xô bồ, ko khí thoải mái vui vẻ, gọi đi làm liền!!! Trả 1099 tiền tips lấy cuối ngày!!