Cần bán tiệm Nails, ở Bonner Springs, KS. Tiệm rộng 1,000 sq. ft., khách mỹ trắng, sạch sẽ, income cao, giá cao, tip nhiều! Khách sang và dễ chịu. Tiệm có lượng khách ổn định, tiệm có good review nhất trên Google/Facebook. Tiệm và bao gồm:
•8 Bàn Nail
•8 Ghế Pedicure
•1 Phòng Wax – có hai giường
•1 Bàn tiếp tân
•1 Phòng ăn đầy đủ
Tiền thuê một tháng: $1765. Ai thật lòng muốn mua xin liên lạc: Cell: 714-548-2345.

Tiệm / Shop: Envy Nails
Địa Chỉ / Address: 13039 Kansas Ave, Bonner Springs, KS 66012