Tiệm nằm ở 75S McDonough!! Good location!! Ai thật lòng xin gọi để biết thêm chi tiết