Cần sang lại tiệm nails. Tiệm gồm 6 bàn 5 ghế. Có Phòng wax,Income cao ( 30-40k /month ), location good, tip good. Tiệm nằm trong mall downtown Iowa city. Trung tâm của trường đại học lớn nhất Tiểu bang Iowa và trường nằm trong top 10 nước mỹ nên lượng khách mới và cũ luôn luôn có quanh năm.Tiệm mới remodel,có trên 1000 nc sơn gel and gần 800 màu dip. Đảm bảo lấy lại vốn sau 3 Tháng AC qt xin liên hệ trực tiếp : Vân ( (319)-610-5931) Many thanks