Xin chào ,vi đi xa cần sang tiệm ,tiệm có 6 bàn 7 ghế vùng Beaverton, tiệm tên Azure nails llc bạn có the google nó ,giá sang 60 ngàn, vui lòng liên hệ số điện thoại 503 484 8251