Vì muốn moving & bận con nhỏ , muon sag gấp tiem nails nhỏ ( 1000sqf ) 5bàn 5ghế ,đa số là khach’ walk-ing , 80% mỹ trắng , rent rẻ , good location ( trước Walmart- đối diện Meijer ) , thích hop cho vợ chồng hoặc gd nhỏ ! That lòng mua và biet them thong tin chi tiết xin gọi :