Tiệm tại thành phố Ashland Wisconsin cần bán với giá $135.000.00 ( miển chả giá)
Income credit card trên $280.000.00 1 năm
Income cash trên $400.000.00 1 năm
Tổng income trên $680.000.00 1 năm
Income thợ cho mùa đông trên $1200 tuần cho 5 người làm ,
Income cho mùa hè trên $1500 tuần cho 8 người làm
Tiệm Mỹ trắng 100% với số lượng dân 8200 người
Và những vùng lân cận cách 30 phút trên 20,000 ngan người.
Tiền rent tiệm $1650 tháng
Tiệm rộng 1440 sqt
Tiệm có 10 bàn và 10 ghế
Có 2 căn nhà cho thuê nếu cần
Mỏi căng $ 1200 ( có 5 phòng ngủ và 2 phòng tấm,) và ( 4 phòng ngủ và 3 phòng tấm)
Vui lòng liên lạc 715-292-3672 (Quang)
Tiệm 715-292-6689
Thanks you! Điều chỉnh

Lux Spa & Nails
2400 Lake Shore Drive East
Ashland, WI 54806
715-292-6689