SALON ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬP CHO 20 NĂM! CÓ 10 BÀN VÀ 9 GHẾ PEDICURE. PHÒNG WAX CÓ HAI GIƯỜNG. ĐẦY ĐỦ TIỆN NGHI! INCOME CAO. GIÁ CAO. TIP NHIỀU! KHÁCH SANG VÀ DỄ CHỊU. CÓ LƯỢNG KHÁCH ỔN ĐỊNH! TIỆM SẠCH SẼ VÀ RỘNG! NẰM TRONG KHU SHOPPING CENTER TRƯỚC MẶT WALMART CŨNG BÊN CẠNH MALL!
THẬT LÒNG, MUỐN BIẾT GIÁ XIN LIÊN LẠC.