Tiệm nằm ở 75S McDonough! Good location !! Ai thật lòng xin gọi để biết thêm chi tiết