tiệm gần khi mỹ trắng, giá cao , tip cao. anh chi nao có nhu cầu mua tiem nail thì xin lien hệ 479 459 1350