Tiệm mới nằm trong khu shopping center lớn, có 10 ghế, 6 bàn, phòng wax, co máy giặt, máy sáy. Income ổn định, tiền rent 4k. Cần sang lại cho người thật lòng muốn mua. Liên lạc Trúc so dt 713-815-9281