Cần sang tiệm Gấp! Tiệm khách mỹ trắng 100%.
Tiệm có 6 bàn 6 ghế spa.
Tiền rent $1600 giá bán $18k chỉ một tháng lấy vốn công lời. Income mùa đông 3-4 k tuần và mẹ hè 5-6k tuần. Giá bán $18k và bảo đảm lấy vốn lại dưới 1 tháng. Cần bán gấp vì cần đón về xứ ấm. Nếu thật lòng xin liên lạc.
Số tiệm: 570-662-8956 hoặc 570-261-8698 cell 724-596-0859.
Thank you.

Nails U Love
1147 S Main St
Mansfield, PA 16933
570-662-8956