Không ai trông coi muốn bán gấp tiệm nail 1500 sf, trong shopping center có walmart , cach cho HK 3 khoang 15′. Income cd card 300k/2018 +cash (có giáy chúng minh ). 10 ghế 8 bàn 1 phòng wax . Cơ hội tốt cho gđ ai đang muốn mua tiệm . Tìm người mua thật lòng bán gấp giá hạ 50k.
2920 Nailspa
21212 Kuykendahl
Spring Tx77379