Không có người trôn coi tiệm. Nên em cần bán gấp , tiệm nằm gần khu trường đại học lớn. Có khách đen lẫn khách trắng, thích hợp cho hai vợ chồng hoặc hai chị em làm. Tiệm có 6 ghế 6 bàn có chỗ để bỏ thêm ghế hoặc bạn nếu anh chị muốn. Có phòng 1 wax, 1 phòng giặt và 1phòng ăn riêng.
nếu thật long xin liên hệ.
Hoa 9042266965
Huyền 9044140395