Can ban 8 ghe spa chairs pedicure 350 cai con hoat dong tot,xai liner,neu anh chi can xai xin goi 404 509 2712