TIỆM VÙNG MỸ TRẮNG 99% KHÁCH SANG TIP HẬU GIÁ NAIL CAO KHÁCH DỄ CHỊU GỌI VÀO LÀM NGAY CẦN THỢ NAM/NỮ LÀM CHÂN TAY NƯỚC, BỘT NHÚNG, GELPOLISH TIỆM 90% KHÁCH BỘT NHÚNG NHẸ NHÀNG BAO LƯƠNG $800-1000/ TUẦN TRÊN ĂN CHIA HOẶC ĂN CHIA TUỲ THEO THOẢ THUẬN. MONDAY – FRIDAY 9AM – 7PM SATURDAY 9AM – 5PM SUNDAY CLOSED. GỌI ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT 850-916-7713 CELL 404-543-5028 VUONG.