Cần thợ làm DIP, CTN và thợ BỘT. Vợ chòng càng tốt. Tiệm rộng 3 spaces và thoáng. Income $1200-2000/tuần (không bao gồm tips – tips cao) Khách khu mỹ trắng cách trường đại học 3 phút lái xe. Có nhà cho thợ ở xa. Please call or text. Thanks you!