Cần 2 thợ nail 1 thợ bột và 1 thợ tcn. Yêu nghề. Tính tình dễ thương. Tiệm không dipping.
Ai muốn vào làm học nghề cũng được mình sẽ cố gắng chia se giúp. tiem nam o gan six flag. 2869 east west connector austell ga 30106.